Phương pháp Import Và Export Database Mysql Bằng Lệnh Trên Terminal 

Đối có những file sql dung lượng lớn trên 1GB bạn sẽ gặp khó khăn lúc import qua giao diện net phpmyadmin lúc bị giới hạn add file của php hoặc bị timeout…Bài viết này, TinoHost sẽ chỉ dẫn bạn phương pháp import file mysql thông qua lệnh command trên terminal.

Kết nối internet hosting/vps bằng giao thức SSH

+ Bạn truy cập vào internet hosting bằng account đã được cấp.

+ Trên bảng điền khiển chọn “SFTP Connection” để lấy thông tin kết nối của internet hosting

Hoặc account root của VPS/Server đã được cấp qua electronic mail đăng ký dịch vụ.

Trong trường hợp bạn chưa biết dùng chức năng “SSH/SFTP Connection” bạn có thể tham khảo bài viết chỉ dẫn tại đây

Chỉ dẫn import và export database mysql

1. Export database (xuất dữ liệu)

Tại terminal bạn nhập vào câu lệnh sau để export dữ liệu:

  • username là tên khách hàng bạn có thể đăng nhập vào cơ sở dữ liệu
  • database_name là tên của cơ sở dữ liệu để xuất
  • backup.sql là tệp trong thư phần hiện tại lưu trữ kết quả đầu ra.

Lúc chạy lệnh sẽ hiện thông tin nhập password, bạn cần nhập password của database để xuất dữ liệu thành công. (lúc nhập move sẽ ko hiển thị ký tự động nào)

Lệnh sẽ ko hiển thị kết quả xuất dữ liệu, để xem kết quả bạn vui lòng dùng câu lệnh sau để hiển thị kết quả: ls -l

Xem Thêm  Testimonials là gì? Bí quyết viết Testimonial thuyết phục

2. Import database (import data)

Tại terminal bạn nhập vào câu lệnh sau để export dữ liệu:

  • username là tên khách hàng bạn có thể đăng nhập vào cơ sở dữ liệu
  • newdatabase là tên của cơ sở dữ liệu new được tạo
  • backup.sql là tệp kết xuất dữ liệu sẽ được nhập, nằm trong diện thư phần hiện tại

Ví dụ lệnh chạy thành công, nó sẽ ko tạo ra bất kỳ đầu ra nào. Ví dụ có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong quy trình import data thì hệ thống sẽ thông tin lỗi và bạn cần đánh giá lại những thông tin mà quý khách nhập tại câu lệnh

Sau khoản thời gian import database thành công, bạn truy cập phpMyAdmin đánh giá dữ liệu đã nhập.

Trên đây là chỉ dẫn Export/Import mysql từ terminal qua dòng lệnh. hy vọng bài viết phần nào giúp ít được cho bạn trong quy trình dùng dich vụ VPS/Internet hosting tại TinoHost.

Chúc bạn thành công!