Bí quyết dùng thư phần /dev/shm RAM disk.

RAM Disk là 1 phần dung lượng cơ vật lý của RAM được format dưới dạng file system (tập tin hệ thống). Từ file sytsem này bạn có thể mount nó vào 1 thư phần và dùng như 1 phân vùng ổ cứng.

Thư phần này thường dùng có phần đích lưu trữ những file thời hạn nhiều ngày dài, dễ thay đổi đổi nội dung, ghi đè, xoá và dung lượng bé.

Phần lớn những hệ điều hành Linux hiện nay đều có sẵn RAM disk. Đây là 1 module trong Kernel. Hệ điều hành Ubuntu &CentOS thường mặc định gắn nó vào thư phần /dev/shm. Và có dung lượng bằng nửa số RAM mà bạn đang có. Xem dung lượng:

$ df -h /dev/shm Filesystem Measurement Used Avail Use% Mounted on tmpfs 920M 0 920M 0% /dev/shm

Để thay đổi đổi dung lượng này, có thể thay đổi đổi file /and so forth/fstab hay thêm dòng sau:

$ mount -o remount,measurement=1G /dev/shm

Đánh giá :

Filesystem Measurement Used Avail Use% Mounted on /dev/vda1 55G 26G 27G 49% / devtmpfs 909M 0 909M 0% /dev tmpfs 1.0G 64K 1.0G 1% /dev/shm tmpfs 920M 8.5M 911M 1% /run tmpfs 920M 0 920M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 184M 0 184M 0% /run/person/0

Bạn có thể thấy thư phần /dev/shm dung lượng hiện tại là 1GB.

Lưu cấu hình vĩnh viễn:

Sửa hoặc thêm dòng cấu hình sau vào file: /and so forth/fstab

none /dev/shm tmpfs defaults,measurement=1G 0 0

Tạo thư phần ramdisk tương tự động.

Bên cạnh ra tương tự động có những thư phần ramdisk khác, Bạn còn có thể dùng lệnh mount như sau để tạo new 1 ramdisk. Chẳng hạn tôi cần 1 thư phần ramdisk có đường dẫn : /tmp/ramdisk/

Xem Thêm  Bridge và PPPoE là gì? Nhiệm vụ, chức năng của Bridge và PPPoE

$ mkdir /tmp/ramdisk; chmod 777 /tmp/ramdisk $ mount -t tmpfs -o measurement=256M tmpfs /tmp/ramdisk/

Bạn nên tạo 1 thư phần có cùng nội dung có RAM disk. Tiếp theo dùng rsync để đồng bộ hóa dữ liệu. Cũng có thể hài hòa có cron để định kỳ đồng bộ dữ liệu. Để tải dữ liệu lên lúc bật máy, cần tạo 1 scriptvà đặt tại thư phần /and so forth/init.d. Tiếp theo dùng lệnh update-rc.d để thêm vào danh sách những phần mềm cần khởi động cùng Linux.