[CRM] Tích hợp Twilio

Bạn có thể gửi tin nhắn SMS cho khách hàng của mình quản lý từ Bitrix24 CRM bằng phương pháp dùng tích hợp Twilio.

Tích hợp Twilio cho phép bạn gửi tin nhắn từ Bitrix24 CRM của bạn. Đây là tích hợp 1 chiều, bạn ko thể nhận tin nhắn từ khách hàng của mình.

Tạo account Twilio new

Trước tiên, bạn cần tạo account Twilio new (trong trường hợp bạn chưa có).

Truy cập twilio.com > nhấp vào nút Đăng ký (join) trên góc trên cùng bên cần.

Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào nút Khởi đầu dùng thử miễn phí tổn (Begin your free trial).

Đi tới hộp thư tới để xác minh liên hệ e mail của bạn.

Chỉ định số điện thoại của bạn và nhấp vào Xác minh (confirm). Tiếp tục, nhập mã xác minh đã được gửi tới số được chỉ định.

Bạn sẽ được chuyển hướng tới bảng điều khiển Twilio, nơi bạn có thể nhận số điện thoại Twilio new. Nhấp vào Nhận số dùng thử (Get a trial quantity).

Bạn sẽ thấy số điện thoại Twilio new của mình trong cửa sổ bật lên. Nhấp vào Chọn số này (Select this quantity).

Nhấp vào Xong (performed).

Tiếp tục nhấp vào nút có cha dấu chấm > Lập trình sẵn tin nhắn (Programable messaging).

Nhấp vào Cài đặt (Settings) > Quyền địa lý (GEO permissions) và chọn vùng vị trí bạn sẽ gửi tin nhắn SMS.

Xem Thêm  X2 lợi nhuận sở hữu chiến lược marketing Tết hiệu quả lãi lớn

Điều hướng tới Bảng điều khiển Twilio và sao chép SID TÀI KHOẢN AUTH TOKEN của bạn.

Định cấu hình tích hợp Bitrix24 và Twilio

Mở account Bitrix24 của bạn & gt; nhấp vào CRM> Cài đặt (Settings) > Tích hợp (Integrations) > Thông tin SMS qua twilio.com (SMS Notifications by way of Twilio.com).

Dán Twilio SID TÀI KHOẢN của bạn và AUTH TOKEN vào những trường tương ứng và nhấp vào Kết nối (Join).

Sau thời điểm Twilio được kết nối thành công có Bitrix24 của bạn, bạn có thể khởi đầu gửi tin nhắn SMS ngay từ Bitrix24 CRM của bạn.

Bí quyết hoạt động

Để gửi tin nhắn từ Bitrix24, hãy mở 1 phần tử CRM (khách hàng tiềm năng, thanh toán, liên lạc hoặc doanh nghiệp), chuyển tới phần SMS, nhập văn bản tin nhắn và nhấp vào Gửi (ship).

Xin lưu ý rằng ví dụ bạn dùng Twilio phiên bản demo, bạn chỉ có thể gửi SMS tới những số đã xác minh. Trường hợp bạn muốn gửi tin nhắn tới bất kỳ số nào, vui lòng nâng cấp account Twilio của bạn.

Trong trường hợp bạn có nhiều số Twilio được kết nối có Bitrix24 CRM, bạn có thể chọn số sẽ gửi SMS.

Bí quyết đặt lại tích hợp Twilio

Bạn có thể đặt lại tích hợp Twilio bằng phương pháp nhấp vào CRM > Cài đặt (Settings) > Tích hợp (Integrations) > Thông tin SMS qua twilio.com. Nhấp vào nút bánh răng cưa > Đặt lại cài đặt (Reset settings).

Xem Thêm  Downtime là gì? 5 phương pháp khắc phục tình trạng Downtime hiệu quả