Chỉ dẫn phương pháp dùng Add_filter trong WordPress cho người new khởi đầu

Để tận dụng toàn bộ tiềm năng của WordPress, chúng ta cần hiểu rõ những công cụ và tính năng có sẵn. Trong số ấy, add_filter là 1 trong những hàm quan yếu mà bạn có thể dùng để tùy thuộc} chỉnh chức năng của trang net theo ý muốn. Bài viết hôm nay sẽ chỉ dẫn bạn phương pháp dùng Add_filter trong WordPress chi tiết A-Z.

Tổng quan về Add_filter trong WordPress

Add_filter trong WordPress là gì?

Trong WordPress, Add_filter là 1 hàm được dùng để đăng ký những filter, cho phép bạn can thiệp vào quy trình xử lý của WordPress và thay thế đổi giá trị của những thành phần trước lúc chúng được dùng hoặc hiển thị trên trang net.

Lúc dùng add_filter, bạn có thể đăng ký những callback perform và hợp tác chúng sở hữu những filter cụ thể. Trong trường hợp filter được kích hoạt, những callback perform sẽ được thực thi và có thể thay thế đổi giá trị của những biến, dữ liệu hoặc kết quả của những hàm trước lúc chúng được dùng hoặc hiển thị cho người mua web site.

Việc dùng add_filter cho phép bạn tùy thuộc} chỉnh chức năng của WordPress 1 phương pháp linh hoạt theo ý muốn cá nhân. Dí dụ, bạn có thể dùng add_filter để thay thế đổi tiêu đề của bài viết, điều chỉnh nội dung trước lúc hiển thị, tạo những bộ lọc cho URL,..

Hàm Add_filter hoạt động như thế nào?

Lúc bạn dùng hàm Add_filter trong WordPress, bạn đang thực hành việc đăng ký 1 callback perform sở hữu 1 filter cụ thể. Điều này cho phép bạn can thiệp và thay thế đổi giá trị của những thành phần trong quy trình xử lý trước lúc chúng được dùng hoặc hiển thị trên trang net.

Xem Thêm  Arbitrove Governance Token (TROVE) là gì? Tìm hiểu chi tiết về đồng TROVE coin

Quy trình hoạt động của Add_filter như sau:

 • Xác định filter: Trước tiên, bạn cần xác định tên của filter mà bạn muốn can thiệp vào. Filter có thể là 1 từ khóa cụ thể hoặc 1 hằng số đã được định nghĩa trong mã nguồn của WordPress.
 • Đăng ký callback perform: Bạn dùng hàm add_filter để đăng ký 1 callback perform sở hữu filter đã xác định. Hàm add_filter có cú pháp như sau: add_filter( ‘filter_name’, ‘ten_callback_function’). Trong ấy, ‘filter_name’ là tên của filter và ‘ten_callback_function‘ là tên của hàm callback perform mà bạn muốn hợp tác sở hữu filter ấy.
 • Thực thi callback perform: Lúc filter được kích hoạt bằng phương pháp dùng hàm apply_filters, những hàm callback perform hợp tác sở hữu filter cũng sẽ được thực thi. Những hàm này nhận những tham số đầu vào, thường là giá trị ban đầu của 1 biến và thực hành những thay thế đổi hoặc xử lý trên giá trị ấy.
 • Trả về kết quả: Sau thời điểm những hàm callback perform đã hoàn thành thay thế đổi, kết quả cuối cùng được trả về. Thông thường, những hàm callback perform sẽ trả về giá trị đã được thay thế đổi.

Cú pháp và phương pháp dùng Add_filter

Trước tiên, chúng ta bắt buộc hiểu rõ những tham số cần được truyền vào hàm add_filter. Cú pháp của hàm như sau:

add_filter( $tag, $function_to_add, $precedence, $accepted_args );

Trong ấy:

 • $tag: Đây là tên của filter mà bạn muốn can thiệp vào. Dí dụ, ví dụ muốn can thiệp vào filter ‘the_title’, bạn sẽ truyền ‘the_title’ vào đây.
 • $function_to_add: Đây là tên của hàm callback perform mà bạn muốn thực hành lúc filter được kích hoạt. Hàm này sẽ nhận vào giá trị ban đầu của biến hoặc kết quả và trả về giá trị new sau khoản thời gian đã can thiệp vào.
 • $precedence (tùy thuộc} chọn): Xác định thứ tự động ưu tiên của filter. Những filter có cùng $tag sẽ được thực hành theo thứ tự động ưu tiên nâng cao dần (giá trị mặc định là 10).
 • $accepted_args (tùy thuộc} chọn): Xác định số lượng tham số mà hàm $function_to_add có thể nhận vào. Giá trị mặc định là 1.

Dí dụ, chúng ta có thể dùng Add_filter để thay thế đổi tiêu đề của bài viết trước lúc được hiển thị lên trang.

Xem Thêm  Cách gỡ bỏ virus mã độc tống tiền Ransomware new nhất

add_filter( ‘the_title’, ‘custom_title_filter’ ); perform custom_title_filter( $title ) { // Thay đổi đổi tiêu đề tại đây return $title; }

Trong dí dụ trên, bạn dùng add_filter để can thiệp vào filter ‘the_title’. Cụ thể, bạn đã định nghĩa 1 hàm tên là ‘custom_title_filter’ và truyền vào add_filter. Hàm ‘custom_title_filter’ nhận vào giá trị ban đầu của tiêu đề và có thể thực hành bất kỳ thay thế đổi nào mà chúng ta muốn trước lúc trả về giá trị new.

Bí quyết dùng Add_filter trong WordPress

Thay đổi đổi độ dài đoạn trích bài viết

add_filter( ‘excerpt_length’, ‘change_length’ ); perform change_length( $size ) { // change the default excerpt size return 20; }

Như vậy, bạn đã tạo 1 hàm thay thế đổi độ dài đoạn trích của bài đăng mà đối số $size đại diện. Tiếp tục, bạn tiến hành nối chức năng này sở hữu filter extract_length.

Lúc dữ liệu đi qua filter, chức năng sẽ chạy và thay thế đổi sao cho yêu thích. Tiếp tục, phương thức trả về sẽ giới hạn độ dài đoạn trích là 20 và hiển thị cho người mua.

Sửa đổi nội dung bài viết

1 trường hợp dùng phổ thông} của hàm Add_filter là thêm nội dung new vào những bài đăng trên trang net của bạn. Dí dụ:

add_filter( ‘the_content’, ‘add_disclaimer’ ); perform add_disclaimer( $content material ) { // concatenate the content material lớn modify it return $content material . “<br><middle><robust>All writings and opinions are my very own“; }

Trong dí dụ này, ta có filter the_content được kết nối sở hữu hàm callback perform add_disclaimer. Lúc filter được kích hoạt, chức năng này sẽ sửa đổi $content material bằng phương pháp nối nó sở hữu thông tin All writings and opinions are my very own.

Đoạn code này sẽ trả lại nội dung đã sửa đổi cho trình thông qua sở hữu tuyên bố từ chối trách nhiệm tại cuối.

Hiển thị hình ảnh cho 1 danh phần bài đăng cụ thể

Add_filter WordPress cho phép bạn tùy thuộc} chỉnh những bài đăng sở hữu 1 ID hoặc danh phần cụ thể. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua dí dụ sau:

add_filter( ‘the_content’, ‘content_filter’ ); perform content_filter( $content material ) { // situation the place the perform applies if ( in_category(‘premium’) ) $content material = sprintf( ‘<img class=”premium-icon” src=”%s/listing/filename.png”alt=”Premium Content material Icon” title=”” />%s’, get_bloginfo( ‘stylesheet_directory’ ), $content material); return $content material; }

Xem Thêm  Chỉ dẫn bí quyết order Taobao ko qua trung gian về Việt Nam đơn giản

Trong dí dụ này, bạn đã tạo filter the_content và kết nối sở hữu hàm callback perform wpb_content_filter. Lúc ấy, ví dụ bài đăng thuộc danh phần cao cấp , chức năng filter sẽ thay thế đổi nội dung bằng phương pháp thêm hình ảnh vào.

Thay đổi đổi số lượng siêu phẩm được hiển thị

Add_filter WordPress cũng cho phép bạn sửa đổi plugin thương mại điện tử để tùy thuộc} chỉnh shop trực tuyến của mình. Dưới đây là đoạn code tùy thuộc} chỉnh thay thế đổi số lượng siêu phẩm được hiển thị trên plugin WooCommerce:

add_filter(‘storefront_products_per_page’,’alter_sf_products_per_page’ ); perform alter_sf_products_per_page() { // change the default worth return 3 ; }

Trong đoạn code trên, bạn đã tạo customized filter storefront_products_per_page và kết nối sở hữu hàm alter_sf_products_per_page. Lúc dữ liệu đi qua, filter sẽ gọi hàm để thay thế đổi giá trị mặc định từ 12 thành 3 và hiển thị trên trình thông qua của người mua.

1 số hàm filter khác trong WordPress

Hàm remove_filter()

Hàm này loại bỏ 1 hàm được hợp tác sở hữu 1 filter cụ thể. Những nhà vươn lên là net thường dùng remove_filter() để xóa chức năng mặc định của WordPress mà ko xóa hoàn toàn code. Cú pháp như sau:

remove_filter( hook_name, callback_function, precedence = 10 );

Hàm doing_filter()

Hàm này đánh giá xem 1 chức năng khác hiện có đang được thực thi hay ko. doing_filter() nhận 1 hook identify khiến tham số và trả về giá trị true or false. Cú pháp như sau:

if doing_filter( ‘hook_name’ ) { // execute a script if the filter is working };

Hàm has_filter()

Hàm has_filter xác minh xem filter có được vận dụng thành công cho hook hay ko. Hàm này sẽ lấy filter identify khiến tham số trước tiên và hàm callback perform khiến tham số thứ 2 tùy thuộc} chọn. Cú pháp của hàm như sau:

has_filter( ‘hook_name’, ‘callback_function’ );

Tóm lại, Add_filter là 1 hàm quan yếu dùng để sửa đổi dữ liệu trước lúc hiển thị trên trang net. Những nhà vươn lên là net có thể dùng hàm này để tùy thuộc} chỉnh plugin hoặc chủ đề để thêm chức năng bổ sung cho trang net của mình. Hy vọng qua bài viết trên, bạn sẽ biết phương pháp dùng hàm Add_filter sao cho hiệu quả nhất. Chúc bạn thành công!

Những câu hỏi thường gặp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO

 • Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Middle, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVăn phòng đại diện: 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0364 333 333Tổng đài miễn chi phí: 1800 6734
 • Electronic mail: gross [email protected]
 • Web site: www.tino.org