Chỉ dẫn phương pháp dùng phần mềm PuTTY kết nối SSH tới VPS

PuTTY được hiểu là phần mềm dùng để điều khiển server thông qua mạng web, Nó tương trợ nhiều giao thức mạng, bao gồm SCP, SSH, Telnet, rlogin… PuTTY ban đầu được viết dành riêng cho hệ điều hành Home windows, nhưng hiện nay nó đã được viết cho nhiều hệ điều hành khác như Unix, hệ điều hành MacOS, Symbian, Home windows Cellular và android. PuTTY ko bắt buộc chữ viết tắt nào trong tiếng anh. PuTTY được dùng để điều khiển VPS.

PuTTY được viết và được duy trì chủ yếu bởi Simon Tatham và hiện đang là phần mềm phiên bản beta .

Tính năng

PuTTY tương trợ nhiều biến thể trên “những thiết bị đầu cuối” từ xa an toàn, và phân phối cho người mua trình điều khiển những SSH có khóa mã hóa, những giao thức, thuật toán mã hóa thay thế thế như 3DES , Arcfour, Blowfish, DES, và khóa công khai xác thực. Những lớp giao tiếp mạng tương trợ IPv6, và những giao thức SSH tương trợ những chương trình nén openssh bị trì hoãn. Nó cũng có thể được dùng có những kết nối cổng nối tiếp trong mạng LAN.

PuTTY đi kèm có dòng lệnh SCP và SFTP khách hàng, được gọi là “PSCP” và “psftp” tương ứng, và Plink, 1 công cụ kết nối dòng lệnh, được dùng cho những phiên ko tương tác.

Lịch sử vươn lên là

PuTTY được viết vào cuối 5 1998, và nó đã được công bố cho người mua chính thức từ 5 2000.

Xem Thêm  Bellman là gì? Thuộc phòng ban nào? Làm cho công việc gì?

Thành phần

PuTTY bao gồm 1 số thành phần:

PuTTY: những Telnet, rlogin, SSH consumer, mà cũng có thể kết nối có 1 cổng nối tiếp PSCP: 1 SCP (Khách, tức là dòng lệnh sao chép tập tin an toàn PSFTP: 1 SFTP khách hàng, tức là phiên chuyển tập tin chung giống như FTP PuTTYtel: 1 khách hàng Telnet chỉ Plink: 1 giao diện dòng lệnh để những PuTTY lại đầu Pageant: 1 đại lý SSH cho PuTTY, PSCP và Plink PuTTYgen: 1 RSA và DSA tiện ích hệ trọng pterm: 1 mô phỏng thiết bị độc

Bí quyết kết nối Server Linux bằng SSH thông qua PuTTY

Để có thể kết nối Server qua PuTTY Bạn cần có thông tin truy cập server, nó bao gồm:

Liên hệ IP, consumer (thường là root), mật khẩu, cổng kết nối (port – mặc định là 22)

Hãy đảm bảo rằng server Bạn đang điều khiển đã cài linux nhé (thường là centos)

Máy tính dùng hệ điều hành home windows đã được cài đặt sẵn phần mềm PuTTY. obtain tại http://www.putty.org/