Chỉ dẫn đăng nhập account e-mail đối có gói Electronic mail tên miền 0 đồng tại TinoHost

Sau thời điểm bạn đăng ký thành công gói Electronic mail tên miền 0 đồng tại Tinohost cũng như là cấu hình DNS từ tên miền của bạn về e-mail internet hosting và tạo account e-mail internet hosting. Bước tiếp theo bạn đăng nhập vào account e-mail để dùng.

Giả dụ chưa đăng ký, bạn có thể đăng ký theo chỉ dẫn sau: https://wiki.tino.org/huong-dan/huong-dan-dang-ky-goi-email-ten-mien-0-dong-tai-tinohost/

Giả dụ chưa cấu hình DNS, bạn có thể tham khảo chỉ dẫn sau để cấu hình: https://wiki.tino.org/huong-dan/huong-dan-cau-hinh-dns-goi-email-ten-mien-0-dong-tai-tinohost/

Phương pháp tạo account e-mail internet hosting bạn có thể tham khảo tại : https://wiki.tino.org/huong-dan/huong-dan-tao-tai-khoan-email-doi-voi-goi-email-ten-mien-0-dong-tai-tinohost/

Trước tiên bạn truy cập hyperlink dẫn sau để đăng nhập account e-mail internet hosting của mình:

https://mx2166.tino.org/webmail/

Giả dụ bạn đã trỏ DNS thành công bạn có thể dùng hyperlink area của bạn để đăng nhập, như đối có việc tôi dùng tên miền tinohost.cc tôi có thể đăng nhập có hyperlink: https://webmail.tinohost.cc/

Bạn nhập account và mật khẩu, tiếp tục bấm vào nút đăng nhập mail.

Sau thời điểm đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển tới trang giao diện dùng e-mail tên miền của bạn, trên đây bạn có thể khởi đầu dùng e-mail của mình.

Giờ tôi sẽ thử soạn 1 e-mail để đánh giá việc gửi nhận e-mail . Bạn bấm vào soạn mail, nhập nội dung mail cũng như thông tin người gửi và bấm vào nút Ship.

Giờ tôi sẽ đánh giá hộp thư e-mail gửi tới là [email protected], tôi nhận biết tôi đã nhận được e-mail tại inbox trên gmail của tôi.

Xem Thêm  Circulation (FLOW) là gì? Những thông tin cần biết về token FLOW

Tiếp theo tôi sẽ trả lời e-mail này.

Cuối cùng tôi quay lại account e-mail internet hosting của tôi tại TinoHost và đánh giá inbox và nhận biết đã nhận được e-mail thành công.

Như vậy là có chỉ dẫn trên bạn đã biết bí quyết đăng nhập vào webmail đối có Free Electronic mail tại TinoHost, cũng như biết bí quyết soạn và đánh giá e-mail gửi và nhận trên hộp thư của mình.

Chúc Người tiêu dùng thành công.!