Khám phá bí quyết dùng những hàm khiến tròn trong Excel cơ bản nhất 2023

Trong công việc và học tập, khiến tròn số được con người dùng để ước tính cũng như tương trợ khiến việc có những con số dễ dàng hơn. Khiến tròn số sẽ có nhiều bí quyết thực hành, tuy nhiên bạn ko thể thực hành thủ công giả dụ dữ liệu là hàng trăm, hàng nghìn con số. Và Microsoft Excel phân phối cho khách hàng 1 số hàm để xử lý có nhiều kiểu khiến tròn số. Trong bài viết sau đây, Tino Group sẽ cùng bạn khám phá bí quyết dùng những hàm khiến tròn trong Excel nhé!

Thay đổi đổi định dạng ô để khiến tròn số trong Excel

Thay đổi đổi định dạng ô sẽ thích hợp lúc khách hàng chỉ muốn khiến tròn số trong Excel nhằm trình bày đẹp mắt, tạo thẩm mỹ cho bảng tính. Cụ thể những bước khiến tròn số bằng bí quyết thay thế đổi định dạng của ô như sau:

 • Bước 1: Bạn chọn ô có chứa có số mà bạn muốn khiến tròn
 • Bước 2: Truy cập vào hộp thoại “Format Cells” bằng bí quyết nhấn tổ hợp phím “Ctrl + 1” hoặc bạn nhấp chuột bắt buộc vào ô và chọn “Format Cells”.
 • Bước 3: Tại giao diện của “Format Cells”, bạn chọn tag “Quantity” và nhập số khiến tròn bạn muốn hiển thị tại ô “Decimal locations”. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị bản xem trước của số đã được khiến trong hiển thị trong ô “Pattern”.
 • Bước 4: Sau thời điểm hài lòng có con số hiển thị trên hệ thống, bạn chọn “OK” để lưu lại những thay thế đổi và đóng hộp thoại “Format Cells”.

Mách nhỏ} 9 hàm khiến tròn trong Excel

#1. Hàm khiến tròn trong Excel ROUND

Mô tả

Hàm ROUND trong Excel được biết tới có chức năng khiến tròn 1 giá trị số thành 1 chữ số đã được xác định. Đây là hàm khiến tròn khá phổ thông} lúc nhắc tới những hàm trong Excel.

Cú pháp

=ROUND (quantity, num_digits)

Trong đấy:

Quantity: là số cần được khiến tròn

Num_digits: là chữ số cần lấy sau dấu thập phân. Bạn có thể lấy giá trị số dương hoặc âm trong đối số này. Cụ thể:

 • Giả dụ “num_digits” lớn hơn 0: số sẽ được khiến tròn tới chữ số thập phân đã được xác định. Thí dụ như: =ROUND (15.55, 1) thì khiến tròn số 15,55 tới 15,6.
 • Giả dụ “num_digits” bé hơn 0: toàn bộ những vùng vị trí thập phân sẽ được lược bỏ và số được khiến tròn tại bên trái của dấu thập phân (cần độ chính xác tới mười, trăm, nghìn,…). Thí dụ như: =ROUND (15.55, -1) thì khiến tròn số 15,55 tới 10 sắp nhất và cho ra kết quả trả về là 20.
 • Giả dụ “num_digits” bằng 0: số được khiến tròn tới số nguyên sắp nhất, ko bao gồm chữ số thập phân. Thí dụ như: =ROUND (15.55, 0) thì khiến tròn số 15.55 tới 16.
Xem Thêm  Gợi ý prime 5 app thiết kế nhà trên máy tính phải chăng nhất hiện nay

Lưu ý

Trong Excel, hàm ROUND sẽ thực hành khiến tròn số tuân theo quy tắc chung của toán học. Nghĩa là bên bắt buộc của chữ số khiến tròn sẽ xác định xem số đấy được khiến tròn lên hay khiến tròn xuống. Và chữ số được khiến tròn có giá trị thay thế đổi tùy thuộc} thuộc vào chữ số đứng sau nó bé hay lớn hơn số 5.

 • Trường hợp 1: Giả dụ chữ số nằm bên bắt buộc của chữ số cần khiến tròn là 1 trong những số: 1,2,3, 4 thì chữ số khiến tròn sẽ ko bị thay thế đổi và số đấy được khiến tròn xuống.
 • Trường hợp 2: Giả dụ chữ số khiến tròn theo sau là 5,6,7,8, hoặc 9 thì chữ số khiến tròn được nâng cao thêm 1 đơn vị và số đấy được khiến tròn lên.

#2. Hàm khiến tròn trong Excel ROUNDUP

Mô tả

Hàm ROUNDUP trong Excel được dùng khiến tròn số lên. Giả dụ bạn là những chuyên viên kế toán, giáo viên thì đã quá quen thuộc có công thức khiến tròn số này. Lúc dùng hàm ROUNDUP, kết quả cuối cùng cho ra sẽ lớn hơn 1 chút so có giá trị gốc ban đầu.

Cú pháp

=ROUNDUP (quantity, num_digits)

Trong đấy:

 • Quantity: là số được khiến tròn
 • Num_digits: là số chữ số mà bạn muốn khiến tròn số tới đấy.

Lưu ý

Hàm ROUNDUP thực hành tương tự động như hàm ROUND. Tuy nhiên, hàm ROUNDUP chỉ khiến tròn số lên. Và số được khiến tròn sẽ có giá trị lớn hơn số gốc và giá trị này phụ thuộc vào bí quyết dùng hàm

 • Giả dụ “num_digits” là giá trị dương thì sẽ khiến tròn phía sau phần thập phân
 • Giả dụ “num_digits” là giá trị âm thì sẽ khiến tròn tới hàng chục, trăm,…

#3. Hàm khiến tròn trong Excel ROUNDDOWN

Mô tả

Hàm ROUNDDOWN trong Excel thực hành ngược lại so có hàm ROUNDUP nhưng sắp giống có hàm ROUND. Cụ thể là hàm ROUNDDOWN sẽ khiến tròn 1 số xuống hoặc về 0, giá trị sau khoản thời gian khiến tròn sẽ bé hơn giá trị gốc của số.

Cú pháp

=ROUNDDOWN (quantity, num_digits)

Trong đấy:

 • Quantity: là số thực mà bạn muốn khiến tròn xuống
 • Num_digits: số chữ số mà bạn muốn khiến tròn số tới mức đấy.

#4. Hàm khiến tròn trong Excel MROUND

Mô tả

MROUND trong Excel là hàm khiến tròn lên hoặc xuống 1 số nhất định thành bội số của số mà bạn muốn khiến tròn. So có bố hàm khiến tròn đã đề cập trên đây, MROUND có bí quyết thực hành có phần phức tạp hơn 1 chút.

Xem Thêm  [Thành công 100%] Phương pháp đăng ảnh lên Fb ko bị vỡ

Cú pháp

=MROUND (quantity, a number of)

Trong đấy:

 • Quantity: là số cần khiến tròn
 • A number of: 1 số mà lúc khiến tròn, số được khiến tròn sẽ là bội của a number of

Thí dụ: Công thức =MROUND (7, 2). Lúc này, số cần khiến tròn là số 7 và số 7 sẽ thành bội số sắp nhất của số 2. Kết quả trả về sau khoản thời gian khiến tròn là 8.

Lưu ý

 • Lúc nhập lệnh có kết quả: quantity/a number of > ½ * a number of thì số được khiến tròn lên. Thí dụ: =MROUND (5, 2). Có 5/2 > ½ * 2 nên số khiến tròn sẽ được khiến tròn lên bội của 2 sắp 5 nhất là 6.
 • Lúc nhập lệnh có kết quả: quantity/a number of < ½ * a number of thì số được khiến tròn xuống. Thí dụ: =MROUND (12, 5). Có 12/5 < ½ * 5 nên số khiến tròn sẽ được khiến tròn xuống bội của 5 sắp 12 nhất là 10.
 • Lúc nhập hàm MROUND, quantity và a number of ko được trái dấu nhau. Trường hợp bạn nhập trái dấu, hàm sẽ báo lỗi #NUM.

#5. Hàm khiến tròn trong Excel FLOOR

Mô tả

FLOOR trong Excel được dùng khiến tròn 1 số nhất định xuống (bé hơn số ban đầu) tới bội số sắp nhất của số mà bạn muốn khiến tròn.

Cú pháp

=FLOOR (quantity, significance)

Trong đấy:

 • Quantity: là số cần được khiến tròn
 • Significance: số cần khiến tròn tới bội số của nó. Significance có vai trò giống có a number of.

Thí dụ: =FLOOR (2.5, 2). Lúc này, khiến tròn 2,5 xuống bội số sắp nhất của 2 là 2.

Lưu ý

Hàm FLOOR trong Excel lúc thực hành khiến tròn số tuân thủ theo những quy tắc sau:

 • Giả dụ “quantity” và “significance” là số dương: thì số được khiến tròn xuống.
 • Giả dụ “quantity” và “significance” là số âm: thì số được khiến tròn lên
 • Giả dụ “quantity” là số âm, “significance” là số dương: giá trị được khiến tròn xuống, khác 0.
 • Giả dụ “quantity” là số dương, “significance” là số âm: thì hàm FLOOR trả về lỗi #NUM
 • Giả dụ “quantity” là bội số chính xác của “significance”: thì ko có phép khiến tròn nào được thực hành.

#6. Hàm khiến tròn trong Excel CEILING

Mô tả

CEILING trong Excel là hàm khiến tròn 1 số nhất định (lớn hơn số ban đầu) tới bội số sắp nhất của số mà bạn muốn khiến tròn.

Cú pháp

=CEILING (quantity, significance)

Trong đấy:

 • Quantity: là số cần được khiến tròn
 • Significance: số cần được khiến tròn tới bội số của nó

Thí dụ: =CEILING (2.5, 2). Lúc này, khiến tròn số 2.5 tới bội số sắp nhất của 2 là 4.

Lưu ý

Trong Excel, hàm CEILING hoạt động dựa trên những quy tắc tương tự động như hàm FLOOR. Tuy nhiên, hàm CEILING khiến tròn lên.

 • Giả dụ “quantity” và “significance” đều là số dương: thì số được khiến tròn lên
 • Giả dụ “quantity” là số dương, “significance” là số âm: thì hàm CEILING sẽ báo lỗi #NUM
 • Giả dụ “quantity” là số âm, “significance” là số dương: thì giá trị được khiến tròn lên
 • Giả dụ “quantity” và “significance” là số âm: giá trị được khiến tròn xuống.
Xem Thêm  Chỉ dẫn bí quyết cài đặt Workplace cho Apple macbook

#7. Hàm khiến tròn trong Excel EVEN/ ODD

Mô tả

EVEN và ODD là 2 hàm được dùng trong Excel để khiến tròn 1 số nguyên.

 • Hàm EVEN khiến tròn tới số nguyên lẻ sắp nhất
 • Hàm ODD khiến tròn tới số nguyên chẵn sắp nhất

Cú pháp

 • Hàm EVEN: =EVEN (quantity)
 • Hàm ODD: =ODD (quantity)

Trong đấy: Quantity tại cả 2 hàm đều là bất kỳ số thực nào bạn muốn khiến tròn

Lưu ý

 • Giả dụ “quantity” tại 2 hàm EVEN và ODD ko bắt buộc là số, hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!
 • Giả dụ “quantity” là số âm, kết quả sẽ được khiến tròn từ số 0
 • 2 hàm EVEN và ODD sẽ thực sự có ý nghĩa, giá trị hữu ích lúc bạn xử lý những con số theo cặp

Thí dụ:

=ODD (2, 4) kết quả khiến tròn là 3

=ODD (-2, 4) kết quả khiến tròn là -3

=EVEN (2, 4) kết quả khiến tròn là 4

=EVEN (-2, 4) kết quả khiến tròn là -4

#8. Hàm khiến tròn trong Excel INT

Mô tả

Trong Excel, hàm INT được xem là hàm khiến tròn số xuống 1 số nguyên sắp nhất. Xét toàn bộ những hàm vòng của Excel, hàm INT có lẽ là hàm đơn giản, dễ dùng nhất. Bởi lẽ, nó chỉ đề nghị 1 đối số.

Cú pháp

=INT (quantity)

Trong đấy: Quantity là số bạn muốn khiến tròn xuống 1 số nguyên sắp nhất

#9. Hàm khiến tròn trong Excel TRUNC

Mô tả

Trong Excel, hàm TRUNC được biết tới là hàm khiến tròn số bằng bí quyết loại bỏ phần chữ số được khiến tròn về 0

Cú pháp

=TRUNC (quantity, [num_digits])

Trong đấy:

 • Quantity: là bất kỳ 1 số thực nào bạn muốn cắt bớt
 • Num_digits: là 1 số nguyên

Lưu ý

Trong Excel, hàm TRUNC thực hành khiến tròn số sẽ tuân thủ những quy tắc sau:

 • Giả dụ “num_digits” là số dương: số này sẽ được cắt bớt thành số chữ số được chỉ định bên bắt buộc dấu thập phân.
 • Giả dụ “num_digits” là số âm: số này sẽ được cắt bớt thành số chữ số được chỉ định bên trái dấu thập phân
 • Giả dụ “num_digits” bằng 0 hoặc bị bỏ qua: số sẽ được khiến tròn thành số nguyên. Trên trường hợp này, hàm TRUNC hoạt động tương tự động như hàm INT đấy là cả 2 đều khiến tròn về số nguyên. Tuy nhiên, hàm TRUNC đơn giản là loại bỏ phần số bên bắt buộc thì hàm INT khiến tròn số xuống số nguyên sắp nhất. Thí dụ: =TRUNC (-3.4) kết quả khiến tròn là -3, trong lúc đấy =INT (-3.4) kết quả khiến tròn là -4 vì đây là số nguyên thấp hơn.

Trên đây là những tri thức về những hàm khiến tròn trong Excel đã được Tino Group chọn lọc và tổng hợp gửi tới bạn. Từng hàm khiến tròn số trong Excel sẽ mang trong mình 1 đặc thù và bí quyết dùng riêng. Dù bạn hoạt động trong lĩnh vực kế toán hay bất cứ ngành nghề nào, Excel vẫn luôn hữu dụng giúp bạn vượt qua những tình trạng khó khăn trong việc xử lý dữ liệu. Hy vọng những chia sẻ này sẽ tương trợ bạn thực phải chăng trong học tập và công việc nhé.

Chúc khách hàng thành công!

FAQs về những hàm khiến tròn trong Excel

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO

 • Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Heart, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí MinhVăn phòng đại diện: 42 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 0364 333 333Tổng đài miễn phí tổn: 1800 6734
 • E-mail: gross [email protected]
 • Web site: www.tino.org