Time monitoring (Theo dõi thời kì tác vụ)

Lập kế hoạch cho khối lượng công việc của viên chức trong quản lý dự án cho phép bạn hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn 1 bí quyết đúng hạn và xác định những nhiệm vụ nào sắp quá hạn cần ưu tiên xử lý gấp. Người giám sát (Observer) có thể phân bổ lượng thời kì nên dành cho từng tác vụ và tiếp tục theo dõi thời kì thực tế đã dành để hoàn thành chúng. Báo cáo hàng tháng về thời kì dành cho những nhiệm vụ cho từng phòng ban và từng viên chức có sẵn (đọc thêm về Báo cáo Theo dõi Nguồn lực viên chức).

Process planning (Kế hoạch thời kì tác vụ) là chức năng có sẵn trong từng biểu mẫu tác vụ. Nó cho phép bạn thêm thời kì ước tính cho từng nhiệm vụ và tự động động theo dõi thời kì thực hành thực tế của người phụ trách.

Đây là bí quyết Time planning hoạt động:

  • Bước 1: Lúc bạn tạo 1 process new, hãy thiết lập kế hoạch thời kì dự kiến thực hành tác vụ này tại phần Time planning tại cạnh Deadline.
  • Bước 2: Kích hoạt tuỳ chọn Time monitoring (theo dõi thời kì thực hành tác vụ) bằng bí quyết nhấn chọn Time deliberate time (Kế hoạch thời kì tác vụ đã lập tại bước 1):
  • Sau khoản thời gian tác vụ được thêm, bạn sẽ thấy tùy thuộc} chọn Begin Time Tracker (Khởi đầu tính giờ) màu sắc xanh lá cây bên trong tác vụ, hãy nhấp vào đây để theo dõi thời kì lúc bạn khởi đầu thực hành nhiệm vụ này. Tại cột tiện ích bên cần process, bạn sẽ thấy 2 trường thông tin: Period (Thời lượng) – thời kì thực tế dành cho nhiệm vụ được hệ thống ghi lại & Estimate (Ước tính) – thời kì mà bạn đã lên kế hoạch cho nhiệm vụ tại phần Time planning.
  • Hãy lưu ý rằng bạn cần nhấp vào tùy thuộc} chọn Begin Time Tracker từng lúc bạn khởi đầu thực hành tác vụ và nhấp vào Pause (Tạm giới hạn) từng lúc bạn tạm giới hạn thực hành tác vụ, để hệ thống có thể theo dõi chính xác thời kì thực tế mà bạn đã dành cho tác vụ này.
Xem Thêm  Structure là gì? 4 nguyên tắc thiết kế Structure tuyệt đẹp

Lúc bạn thực hành tác vụ lúc bật tùy thuộc} chọn Begin Time Tracker, bạn sẽ thấy thời kì Period (Thời lượng Thực tế) Estimate (Thời kì Ước tính) bên trong thanh tác vụ.

Thời kì dành cho tác vụ sẽ được hiển thị trong Time Elapsed (Thời kì đã trôi qua). Phần này sẽ hiển thị những khách hàng đã thực hành tác vụ và thời kì trôi qua dành cho tác vụ này.

Trường hợp bạn quên nhấp vào Begin Time Tracker (Khởi đầu theo dõi thời kì) hoặc đã khiến việc bên bên cạnh văn phòng, bạn có thể thêm thời kì dành cho công việc theo bí quyết thủ công sở hữu sự trợ giúp của tab Add (Thêm) trong Time Elapsed. Thời kì được thêm theo bí quyết thủ công sẽ được hiển thị sở hữu dấu “!” và có icon cây bút để bạn chỉnh sửa ví dụ cần.

Đồng thời, tại vùng vị trí dấu “x“, bạn có thể nhấn vào để xoá hạng phần này.